Vaccinating covid shield makes self-confidence. ကာကွယ်ဆေးထိုခြင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေတယ်။

Vaccinating covid shield makes self-confidence.
ကာကွယ်ဆေးထိုခြင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေတယ်။
https://youtu.be/_kbMgjvsKsg

Leave a Reply

Your email address will not be published.