“၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲ မင်းဘူးခရိုင်နယ်မြေအတွင်း နိင်ငံရေးပါတီ(၁၁)ပါတီနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ(၆)ဦး ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်မယ်”

မင်းဘူး သြဂုတ် ၁၃။ “လာမည့် ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲ မင်းဘူးခရိုင်နယ်မြေအတွင်း နိင်ငံရေးပါတီ(၁၁)ပါတီနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ(၆)ဦး ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်း မင်းဘူးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှ သိရပါတယ်။ မင်းဘူးခရိုင်နယ်မြေအတွင်း ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်မည့် နိင်ငံရေးပါတီများမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ မြန်မာနိင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ အရှိုးချင်းအမျိုးသားပါတီ၊ အမျိုးသားနိင်ငံရေးဒီမိုကက်တစ်ပါတီ၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ ပြည်သူ့ပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မင်းဘူးခရိုင်နယ်မြေအတွင်း လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်မယ့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုအခြေအနေမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတို့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၅)ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)နှင့် အမှတ်(၁၀)အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အတွက်(၅)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက်(၅)ဦး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အတွက်(၂)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက်(၁)ဦး၊ မြန်မာနိင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)အတွက်(၁)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အတွက်(၁)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက်(၂)ဦး၊ အရှိုးချင်းအမျိုးသားပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အတွက်(၂)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက်(၁)ဦး၊ အမျိုးသားနိင်ငံရေးဒီမိုကက်တစ်ပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက်(၁)ဦး၊ ပြည်သူ့ပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)အတွက်(၁)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက်(၁)ဦး၊ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက်(၁)ဦး၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အတွက်(၁)ဦးနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလိကမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်(၃)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အတွက်(၂)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက်(၁)ဦး အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားတယ်လို့ မင်းဘူးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌဦးမြင့်ကျော်က မကွေးဂျာနယ်ကို ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲကို လာမယ့်နိဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရွာသား(မကွေး) မကွေးဂျာနယ်

Leave a Reply

Your email address will not be published.