#အထူးသတိ mask တပ်ပါ။ လက်ဆေးပါ။ အိမ်ထဲနေပါ။ လူစုလူဝေးထံမသွားပါနှင့် ။ ၆ပေအကွာနေပါ ။ ရေချိုးမမှားစေနှင့်။မဖျားစေနှင့်။ ၁။နှမ်းစမှုံနက် (၄၅ပိသာ) ၁၅၀/ ၁၆၀/ ၁၇၀၀၀၀ ၂။နှမ်းပြာ (၄၅ပိသာ) ၁၂၅၀၀၀ ၃။နှမ်းဖြူ (၄၅ပိသာ) ၁၃၀၀၀၀ ၄။နှမ်းနီ (၄၅ပိသာ) ၁၃၀၀၀၀ ၅။ပဲစင်းငုံနီ(၂၀ပိသာ) ၄၂၀၀၀ ၆။ပဲစင်းငုံဖြူ (၂၀ပိသာ) ၇။ပဲဒီစိမ်း(၂၀ပိသာ) ၄၂၀၀၀ ထိပ် ၃၇၀၀၀ လတ် ၃၅၅၀၀ ဂျွန် ၈။ပဲနောက် (၂၀ပိသာ)၄၈၀၀၀ ၉။မတ်ပဲ(၂၀ပိသာ)၄၃၅၀၀၁၀။ကုလါးပဲ HL(၂၀ပိသာ) ၄၅၅၀၀၁၁။ကုလါးပဲမြကြေး(၂၀ပိသာ)၁၂။ဘိုကိတ်ပြာ(၂၀ပိသာ) ၃၇၀၀၀၁၃။ဘိုကိတ်ဖြူ(၂၀ပိသာ) ၂၈၀၀၀၁၄။ပဲကြီး(၂၀ပိသာ)၁၅။လုံးဆံနီ (၁ပိသာ)၂၈၅၀ ၂၈၂၅၁၆။လုံးဆံဖြူ(၁ပိသာ) ၃၁၅၀၁၇။ဆီဆံဓါးကွင်း (၁ပိသာ)၁၈။ဝါ (၁ပိသာ)၂၁၀၀ ၂၀၇၅၁၉။၆လတောင့်(၁ပိသာ) ၁၆၇၅၂၀။ပဲတောင့်စို (၁တင်း)၂၁။ဆန်အချိန်နှင့်အမျှစျေးပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဈေးမေးရန် ၀၆၉ ၂၀၀၇၇၈ ၀၉၅၃၃၀၁၃၄

Leave a Reply

Your email address will not be published.