အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးဆက်ပြန့်ပွားမှုကယခုထက်တိုင် ပြန့်ပွားဆဲမို့ သတိနဲ့ဆင်ခြင်နေထိုင်ကြပြီးရောဂါကူးဆက်ခံရမှုရိှမရှိကို စစ်ဆေးကာကွယ်ကြပါ

Leave a Reply

Your email address will not be published.