ရပ္တန္႔အစစ္ေဆးခံျခင္း မ႐ွိဘဲ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ပူေပါင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ မ်ားကပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီ;

ေတာင္တြင္းႀကီး စက္တင္ဘာ (၁၆)

ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ ေတာင္တြင္းႀကီးဘက္သို႔ဦးတည္ ေမာင္းႏွင္လာေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂)စီးမွာ ပူေပါင္းပိတ္ ဆို႔စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔အစစ္ေဆးခံျခင္း မ႐ွိဘဲ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ပူေပါင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ မ်ားကပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း စံုစမ္းသိ႐ွိရပါတယ္။ုျဖစ္ပံုကဒီလိုပါ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီ ၁၂ မီနစ္အခ်ိန္ခန္႔က ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ.နယ္၊ ဆတ္သြားနယ္ေျမရဲစခန္းပိုင္ ဝံေအာ္ႀကီးရဲကင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုတိယရဲအုပ္ ထြန္းထြန္းႏိုင္ ဦးစီးေသာရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဝံေအာ္ႀကီးရဲကင္းေ႐ွ႕ ေနျပည္ေတာ္ – ေခ်ာင္းနက္ကာလမ္းေပၚတြင္ ပိတ္ဆို႔စစ္ ေဆးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွေမာင္းႏွင္ လာေသာ YGN 9H 5905 Honda airwave ခဲေရာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္YGN 5k 3185 Advan အျဖဴေရာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တို႔အားရပ္တန္႔စစ္ေဆးရန္အခ်က္ျပခဲ့ရာ ရပ္တန္႔ျခင္းမ႐ွိဘဲ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ေခ်ာင္းနက္လမ္းဆံုရဲကင္းေ႐ွ႕တြင္ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဒုတိယရဲအုပ္ ကိုကိုမင္း ဦးစီးေသာရဲတပ္ဖြဲ႔ အားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေခ်ာင္းနက္လမ္းဆံုရဲ ကင္းတြင္လည္းရပ္တန္႔ျခင္းမ႐ွိဘဲ ေတာင္တြင္း – ေအာင္ လံကာလမ္းမႀကီးအတိုင္းဆတ္သြားေက်းရြာဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း၊၎မွတဆင့္ဆတ္ သြားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရံုးေ႐ွ႕တြင္ ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဒုတိယရဲအုပ္ ဝင္းသက္ႏိုင္ဦးစီးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂)စီးမွာရပ္တန္႔စစ္ေဆးခံျခင္းမ႐ွိဘဲ ေအာင္လံဘက္သို႔ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္ဆို၏ ။ထိုေနာက္ ဒုတိယရဲအုပ္ ဝင္းသက္ႏိုင္မွ ပရပ္ၾကယ္ရဲကင္း စခန္းေ႐ွ႕တြင္ ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဒုတိယရဲအုပ္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္ ဦးစီးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား အားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဒုတိယရဲအုပ္ ေအာင္ျမင့္ ျမတ္ ဦးစီးေသာရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ာမွ ပရပ္ၾကယ္ရဲကင္းစခန္း ေ႐ွ႕႐ွိပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဘယ္ရီဂိတ္(အတား အဆီး)မ်ားခ်ထား၍ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ အဆိုပါေမာ္ေတာ္ ယာဥ္(၂)စီးမွာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အနီးအေရာက္တြင္ ရပ္တန္႔ျခင္းမ႐ွိဘဲ ေအာင္လံ – ေတာင္တြင္း ကာလမ္းမ အတိုင္းဆတ္သြားေက်းရြာဘက္သို႔ ျပန္လည္ေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္ဆို၏ ။အဆိုပါထြက္ေျပးေနေသာ ယာဥ္(၂)စီးေနာက္သို႔ ဒုတိယ ရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ျမတ္ ဦးစီးေသာရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကထပ္ၾကပ္ မကြာလိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး ဆတ္သြားေက်းရြာ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္သို႔ျဖတ္သန္းစဥ္ ရပ္တန္႔ျခင္းမ႐ွိဘဲ ဘယ္ရီဂိတ္ (အတားအဆီး)မ်ားအား ကားျဖင့္တိုက္ကာ ေခ်ာင္းနက္ ေက်းရြာဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းနက္အေ႐ွ႕စုရြာသို႔အေရာက္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂)စီးမွာ ေခ်ာင္းနက္ အေနာက္စုရြာဘက္သို႔ေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ေခ်ာင္းနက္လမ္းဆံုတြင္အသင့္ ေစာင့္ဆိုင္လ်ွက္႐ွိသည့္ ဒုတိယရဲအုပ္ ကိုကိုမင္းဦးစီး အဖြဲ႔ႏွင့္ေနာက္မွလိုက္ပါလာေသာ ဒုတိယရဲအုပ္ ေအာင္ ျမင့္ျမတ္ ဦးစီးအဖြဲ႔မွလိုက္လံပိတ္ဆို႔ခဲ့ရာ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ (၂)စီးမွာ ေခ်ာင္းနက္ အေနာက္စုေက်းရြာသြားေျမသား လမ္းဆံု႐ွိ သံလမ္းေဘးေရထုတ္ေျမာင္းအတြင္းေ႐ွ႕ဘီး က်ကာ ရပ္တန္႔သြားၿပီး ယာဥ္(၂)စီးလံုးပိတ္မိသြား၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂)စီးေပၚတြင္ပါ႐ွိသည့္ ေက်ာ္ဆန္းဝင္း (၃၇)ႏွစ္၊ကိုကိုခ်စ္ (၃၀)ႏွစ္၊ရဲေက်ာ္(၃၈)ႏွစ္၊မိုးေဆြေက်း ရြာ၊ဥတၱရသီရီၿမိဳ႕နယ္၊ေနျပည္ေတာ္ေနသူတို႔(၃)ဦးအား ထြက္ေျပးစဥ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဆို၏ ။ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးရမိသူ(၃)ဦးအား သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔က ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီဆက္လက္အေရးယူႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ႐ွိေၾကာင္းသက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စံုစမ္းသိ႐ွိရသည္။

စာေပသစၥာျဖင့္ ဟသၤာ

(ေတာင္တြင္းႀကီး)

Leave a Reply

Your email address will not be published.