ယနေ့ မကွေးသီးနှံဈေးနှုန်း

27-9-2021

နှမ်းနက် တစ်တင်း ၆၄၀၀၀

နှမ်းဖြူ ဝိတ်ချိန် ၅၀၃၅၀ တင်းချိန် ၄၈၀၀၀

နှမ်းနီ တင်းချိန်၄၃၀၀၀

မြေပဲ ပင်ပြန့် အစိုတစ်တင်း၄၀၀၀

အခြောက် ၇၀၀၀

မြေပဲ ပင်ထောင် အခြောက် တစ်တင်း ၁၁၀၀၀မြေပဲ

အရောင်းအဝယ်အေး

CRD doo

Leave a Reply

Your email address will not be published.