မကွေးကုန်စည်ဒိုင် စိုက်ပျိုးသီးနှံပေါက်စျေးများ

ပဲစဉ်း ငုံနီ ၂၂၀၀၀ကျပ်(ပိဿာ၂၀)နှမ်းဖြူသစ်၁၂၈၅၀၀ကျပ်(၄၅ပိဿာ)၊မြေပဲ အနီလုံးဆံတစ်ပိဿာ၂၅၀၀ကျပ် နှုံး ဈေးပေါက်ကြောင်း မကွေးကုန်စည်ဒိုင်မှ သတင်းရရှိသည်။

(နှမ်းဖြူက ၄၅ပိသာကို ၁၂၈၀၀၀/၁၂၅၀၀၀/၁၂၃၅၀၀နှမ်းနက်က၄၅ပိသာကို၁၉၀၀၀/၁၉၁၀၀၀ပဲစင်ငုံက၂၀ပိသာကိုပဲဟောင်းက၂၂၀၀၀ပဲသစ်က၂၀ပိသာကို၂၅၀၀၀ကျပ် ပဲတီစိမ်းက၁၉ပိသာကို၃၆၅၀၀ကျပ်)

Leave a Reply

Your email address will not be published.