တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (ချင်း)တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် (ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး) #SECMagway Credit SECMagway

Leave a Reply

Your email address will not be published.