ကျေးလက်မြေ အဖွဲ့မှ ပညာရေး ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီတွေ့ဆုံ

၂၄ ရက်နေ့ တွင် ကျေးလက်မြေ အဖွဲ့မှ ပညာရေး ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံသော အကြာင်းအရင်းမှာ ရပ်ကျေး/ရပ်ရွာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေးကော်မတီကဲ့သို့ အစုအဖွဲ့များတွင် အမျိူးသမီးများ ဦးဆောင်မှု အခန်း ကဏ္ဍနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အနည်းဆုံး ၃၀% ခိုင်နှုန်း ပါဝင်လာ စေရေး အား တိုင်းဒေသကြီး အဆင့် မူဝါဒ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် အခြား အမျိုးသမီးအရေးကိစ္စများ အတွက် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျေးလက်မြေမှ အဓိအချက် ( ၂ ) အား တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ- ၁။ ရပ်ကျေး/ ရပ်ရွာ အဆင့် ရပ်ကျေး /ရပ်ရွာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော နေရာများတွင် ပိုမို ပါဝင်လာနိုင်စေရေးအတွက် ဒေသအစိုးရမှ တိုက်တွန်းဆော်ဩရန်၂။ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အမျိုးသမီးရေးရာ ကော်မတီထားရှိပေးရန်။ ကျေးလက်မြေအဖွဲ့မှ ယခုကဲ့ သို့ တောင်းဆိုရခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ မိမိတို့ဒေသတွင် ကျား-မခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ၊ အမျိုးသားရေးကြီးစိုးမှုများ၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး လွှမ်းမိုးမှုများ ကြီးမားနေသည်။

အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအပေါ် ကျား-မ ခွဲခြားမှုများကြောင့် နေ့စဉ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားနေခြင်း၊ သက်ငယ်မုဒိန်းများ ရံဖန်ရံခါရှိနေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ရပ်ရေး ရွာရေးကော်မတီများနှင့် ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးများတွင် ပါဝင်မှုလွန်စွာနည်းနေသေးခြင်းများ၊ အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုနည်းသည့်အပြင် အခြားအမျိုးသမီးများအပေါ်လည်း ယုံကြည်မှုနည်းခြင်း များရှိနေ သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်၏ အားပေးမှု ဝန်းရံမှု၊ ဆွဲခေါ်မှုမရှိသောကြောင့် အရေးကြီးသော ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် နေရာများတွင် ပါဝင်ခွင့်မရခြင်းတို့ ဖြစ်နေသည်။

အမျိုးသမီးအပေါ်အကာအကွယ်ပေးသည့် ဥပဒေ၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှု၊ အမျိုးသမီး တို့၏ဦးဆောင်မှုနှင့် ပါဝင်မှုစသည့် သတင်းအချက်အလက် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာခွင့် ရရှိခွင့်နည်းနေသေးသည်။ ရပ်ကျေး/ ကျေးရွာ အုပ်စုအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အိမ်ထောင် ဦးစီးများကိုသာ မဲပေးခွင့်အာဏာပေးထားခြင်းသည် အမျိုးသမီးများအား သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုမျှမကသေးပဲ ဒေသဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၊ လူမှုရေးကော်မတီနှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့ ဩဇာအာဏာရှိသော ရာထူးတာဝန်များတွင် အမျိုးသား များက အများဆုံး နေရာ ရရှိကြသည်။

သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် အမျိုးသမီးများအား ထိုကဲ့သို့ ရပ်ကျေး /ရပ်ရွာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော နေရာများတွင် ပိုမို ပါဝင်လာနိုင်စေရေးအတွက် ဒေသအစိုးရမှ တိုက်တွန်းဆော်ဩ စေလိုပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိတို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့မှ ရပ်ကျေး/ ရပ်ရွာအဆင့် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် နေရာများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာစေရေးအတွက် မူဝါဒ အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ တိုက်တွန်းနိုးဆော်ချက်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း ချမှတ်စေလိုပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ ထားရှိ ပေးရန် အတွက် တောင်းဆိုလိုပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွါးလျက်ရှိသော အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် စီးပွါးရေးဆိုင်ရာများ/ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာများ၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍများကို လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသအတွင်း အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း မြန်ဆန်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.