မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နတ်ကိုးကွယ်မှု ဆိုတာရိှနေပါတယ်။ နတ်ကိုးကွယ်မှုအတွက် နတ်တွေကို ဆက်သဖို့ ပင့်ဖိတ်ဖို့ နတ်ကနားစီးဆိုတဲ့ နတ်ကတော်တွေလည်းရိှပါတယ်။ နတ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်တေါရဲ့ ကိုယ်စား နတ်ဆက်သသူတွေ၊နတ်ချော့သူတွေပေ့်၊ နတ်ပွဲတွေကို ဆိုင်းနဲ့ ဝိုင်းနဲ့ တွဲဖက်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်တယ်။

ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါတွေဖြစ်ပွားချိန်မှာတော့ နတ်ပွဲတွေ ကျင်းပတာကို ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ရတဲ့အတွက် နတ်ဝင်သည်တွေအဖို့ လုပ်ငန်းခွင်ကွယ်ပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.